Uskutečnilo se tradiční soustředění mládeže na Přimdě