PROVOZ HERNY OBNOVEN!

Provoz herny je opět obnoven, ale s následujícími omezeními:

stále platí zákaz používat šatny a sprchy. Šatny zůstanou tedy zamčené. Prosíme respektujte tento zákaz.

Hráči nemusí mít roušku, ale diváci ano.

Upřesnění pro skupinové tréninky mládeže:

z bezpečnostních důvodů se skupinové tréninky mládeže (s vyjímkou skupiny A) nyní ruší a začnou zase až v září.