Příspěvky na rok 2021

Podle rozhodnutí výboru oddílu se bude platit pouze Členský příspěvek Sokol a Evidenční poplatek ČAST. (podle tabulky uvedené níže)

Název skupiny Částka
   
Registrovaní – dospělí: 800 Kč
Registrovaní – mládež: 350 Kč
Registrovaní – senioři: 500 Kč
Neregistrovaní – dospělí: 530 Kč
Neregistrovaní – mládež: 230 Kč
Neregistrovaní – senioři: 230 Kč