smutná zpráva

Vážení sportovní přátelé,
s hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady náhle a nečekaně opustil náš kamarád pan ing. Jaromír Kasal.
Stále aktivní stolní tenista, obětavý funkcionář a v neposlední řadě i rozhodčí na mezinárodní úrovni zemřel v úterý 30.10. ve věku 66 let.
Jeho celoživotním zájmem byl sport, a to nejen stolní tenis, kterému věnoval spoustu svého času.
Jako dlouholetý předseda našeho oddílu se zásadní měrou podílel na výstavbě nové herny a řídil činnost celého oddílu.
Byl hnacím motorem všech našich sportovních i společenských akcí, stál u zrodu všech úspěchů našich žen, mužů a zejména mládeže.
Je nám líto, že už se s tímto výjimečným a obětavým člověkem na žádné akci nesetkáme.
Míro, děkujeme Ti za vše co jsi pro náš oddíl a stolní tenis vykonal.
Čest jeho památce!
Výbor oddílu TJ Sokol Plzeň V.