Uskutečnilo se tradiční soustředění mládeže na Přimdě

V srpnu se opět uskutečnilo již tradiční týdenní soustředění mládeže na Přimdě. Na účastníky opět čekal nabitý program vyplněný tréninky v herně, fyzickou přípravou, hrami na hřišti, psychologickou přípravou a každodenními návštěvami bazénu. Atmosféru vám přiblíží fotogalerie.